kolor czarny-terminy stałe  

kolor czerwony-terminy okazjonalne  

kolor zielony-wstępna rezerwacja, wymaga potwierdzenia

SALA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

04

sala klubowa

14.00-19.00

Klub „Zdrówko”

10.00-14.00

Klub „Zdrówko”

 

17.00-19.00

Klub AA

15.00-19.00

Klub Koronki
i Haftu

(drugi
i czwarty tydzień miesiąca)

14.00-19.00

Klub „Zdrówko”

05

kuchnia

06

siłownia

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

 

 

 

15.00-19.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

12.00-15.00

„Marzenia”

 

15.00-19.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

07

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

 

17.00-20.00

„Mam marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

 

17.00-19.30

Ceramika

9.00-15.00

„Marzenia”

 

18.00-20.00

ZHR

3-4

choreografia

9.00-10.30

Teatr „Marzenia”

 

15.00-20.00

Mażoretki

9.00-10.00

Aerobik

 

15.00-18.45

Zajęcia

Teatralne

 

19.00-20.00

Aerobik

15.00-16.30

Mażoretki

 (22.06

na pikniku)

 

16.30-18.30

Zajęcia teatralne

(22.06

na pikniku)

 

18.30-19.30

FIT DANCE

(do 15.06)

 

22 czerwca

14.00-21.00

koncert gitarowy

8.00-9.00

Aerobik

 

17.00-18.00

FIT DANCE

 (do 9.06)

 

18.15-19.45

Teatr

 

20.00-21.00

Aerobik

12.00-13.30

Teatr „Marzenia”

 

24 czerwca

14.00-21.00

koncert Orffa

 

imprezy okazjonalne

(w przypadku imprezy Teatr „Marzenia” przechodzi
do Sali 22)

9.00-15.00

Chór

K.Kozłowski

5 A

studio nagrań

15.00-20.00

Studio piosenki

16.00-20.00

Zespoły gitarowe

16.00-20.00

Studio piosenki

16.00-20.00

Zespoły gitarowe

16.00-20.00

Studio piosenki

9.00-15.00

Nagrania studyjne

5 B

reżyserka

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

11

muzyczna

8.00-9.00

Konsultacje

 

13.45-15.15

Orffa przygoto-wawcza

 

15.15-16.00

Zajęcia indywidualne

13.30-14.15

Konsultacje

 

16.45-17.30

Orffa II

8.00-9.00

Konsultacje

 

13.30-14.15

Zajęcia indywidualne

13.30-14.15

Konsultacje

 

16.15-18.30

Konsultacje

 

18.30-20.00

Orffa II

8.00-9.00

Konsultacje

 

13.30-14.15

Orffa przygoto-wawcza

 

16.15-17.00

Orffa II

 

17.00-18.30

Orffa I

 

18.30-20.00

Zajęcia indywidualne

8.00-10.30

Orffa przygoto-wawcza

 

12.00-12.45

Orffa II

 

12.45-15.00

Orffa I

 

15.00-17.00

Zajęcia indywidualne

12-13

plastyczna

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola
R. Ćwiek

 

17.00-19.15 młodzież starsza
i dorośli

R. Ćwiek

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorga-nizowanych 

 

17.00-19.15 grupa mieszana średnia
R. Ćwiek

10.00 –11.30

zajęcia dla przedszkola
R. Ćwiek

 

12.30-14.00 zajęcia dla przedszkola
R.Ćwiek

 

16.00-17.45 grupa młodsza
R. Ćwiek

 

10.00-11.30 warsztaty dla grup zorganizowa-

nych
B.Mokwińska

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola
R. Ćwiek

 

16.30-18.45 grupa mieszana młodsza

B. Mokwińska

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorga-nizowanych

B. Mokwińska

 

12.30-14.00 zajęcia w przedszkolu
R. Ćwiek

i Przedszkole

B. Mokwińska

 

16.30-18.45

grupa mieszana starsza

B. Mokwińska

10.30-12.45

grupa mieszana średnia

B. Mokwińska

20

językowa

JEZYK ANGIELSKI:

 

16.00-20.45

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych
i matury
oraz zajęcia dla nauczycieli

JEZYK ANGIELSKI:

 

15.30-16.15 Grupa III

 

16.15-17.00 Grupa II


17.00
-17.45 Grupa I

JEZYK ANGIELSKI:

 

16.30-17.15

Grupa III

 

17.15-18.00 Grupa II


18.00-18.45 Grupa I

17.30-19.00

„Pies i Kot”

18 czerwca

10.30-12.30

Skrzypce

22

rekreacyjna

10.00-11.00

Klub „Elfy”

 

12.00-16.00

Świetlica

 

18.00-20.05

ju-jitsu

12.00-16.30

Świetlica

 

16.30-17.30

Lekcja prywatna

(do 14.06)

 

17.30-19.30

L. Ligocka-Więch

11.15-12.00

Klub „Elfy”

 

 15.00-17.00

Mażoretki

 

17.00-19.00

L. Ligocka-Więch

12.00-17.00

Świetlica

 

16.30-17.15

L. Ligocka-Więch

 

16 czerwca

18.00-19.00

Lekcja prywatna

12.00-16.30

Świetlica

 

16.30-19.30

L. Ligocka-Więch

 

19.30-20.30

Taniec koreański

18 czerwca 10.30-11.30

Skrzypce

 

13.00-15.00

Taniec koreański

23

świetlica

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

9.00-15.00

31

historia sztuki

17.00-19.30

Przygotowanie do matury

17.00-19.30

Przygotowanie do matury

17.15-18.45

Przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Sztuce dla gimnazjalistów

18.30-20.00

Wykłady dla zaintere-sowanych

18.00-19.30

Zajęcia dla olimpijczyków

32

fotograficzna

10.30-14.30

Dział imprez

16.15-20.00

Fotografia

10.30-14.30

Dział imprez

16.15-20.00

Fotografia

10.00-15.00

lub

15.00-20.00

Dział imprez

34 i 35

Elfy

10.00-13.00

Elfy

9.00-12.00

Elfy

9.00-12.00

Elfy

SP 153

15.30-19.45       Mażoretki

ZSS 2

17.00-18.00

Mażoretki

(mamy)