kolor czarny - terminy stałe                 kolor czerwony - terminy okazjonalne                    kolor niebieski - wstępna rezerwacja

 

 

SALA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

04

sala klubowa

15.00-19.00

Praca domowa

13.00-19.00

Klub „Zdrówko”

10.00-14.00

Klub „Zdrówko”

 

18.00-20.00

Klub AA

15.00-19.00

Klub Koronki i Haftu

(II i IV tydzień miesiąca)

13.00-19.00

Klub „Zdrówko”

06

siłownia

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

 

 

 

15.00-19.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

12.00-15.00

„Marzenia”

 

15.00-19.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-19.00

07

„Marzenia”

10.00-15.00

„Marzenia”

 

17.00-20.15

JĘZYK HISZPAŃSKI

10.00-15.00

„Marzenia”

 

15.30-17.45

MAKE UP

10.00-15.00

„Marzenia”

10.00-15.00

„Marzenia”

10.00-15.00

„Marzenia”

 

15.00-19.00

Praca domowa

3-4

choreografia

12.30-15.00

Teatr Dorota

Marzenia

 

15.00-16.15

Mażoretki

 

16.15-17.00
zajęcia muzyczne Oliwia

 

18.15-20.15

Teatr Justyna

15.30-19.00

Teatr Dorota

 

19.00-20.30

Studio Piosenki Aktorskiej

10.00-11.45

Gimnastyka
dla seniorek

 

9.00-12.00

Klub „Elfy”

 

14.15-15.00

Miniformacje
Oliwia

 

16.00-20.30

Teatr Karolina

 

9.00-10.45

Gimnastyka
dla seniorek

 

16.00-18.30

Teatr Dorota

12.30-14.00

Teatr Dorota

Marzenia )*

 

14.30-16.30

Teatr TPD

Karolina)*

 

18.00-20.30

Mażoretki )*

 

)* dzień imprez.
zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione
do innej sali.

9.00-15.00

Chór

K.Kozłowski

5 A

studio nagrań

15.00-20.00

Studio piosenki

16.00-20.00

Zespoły gitarowe

15.00-20.00

Studio piosenki

16.00-20.00

Zespoły gitarowe

15.00-20.00

Studio piosenki

9.00-15.00

Nagrania studyjne

5 B

reżyserka

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-20.00

gitary

11

muzyczna

15.45-16.30

Orffa przygotowawcza

 

18.45-19.30

Orffa II

 

19.30-20.15

Orffa I

13.00-14.00

Konsultacje

13.00-14.00

Konsultacje

 

15.45-16.30

Orffa przygotowawcza

 

17.15-18.00

Orffa II

13.00-14.00

Konsultacje

 

15.45-16.30

Orffa przygotowawcza

13.00-14.00

Konsultacje

 

16.00-16.45

Orffa II

 

16.45-18.15

Orffa I

9.00-10.30

Orffa przygotowawcza

 

11.15-12.45

Orffa II

 

12.45-14.15

Orffa I

 

15.00-16.00

Konsultacje

12-13

plastyczna

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorganizowanych

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

17.00-19.15 młodzież starsza

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorganizowanych

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

17.00-19.15

grupa mieszana średnia

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

 

16.00-18.15

grupa młodsza

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorganizowanych

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

17.00-19.15

grupa młodsza

10.00-11.30

zajęcia dla przedszkola

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

 

17.00-19.15

grupa starsza

20

językowa

16.00-19.10

JĘZYK ANGIELSKI

15.30-18.40

JĘZYK ANGIELSKI

16.00-20.00

JĘZYK HISZPAŃSKI

15.30-18.40

JĘZYK ANGIELSKI

15.30-18.40

JĘZYK ANGIELSKI

10.00-12.00

Skrzypce

13 i 27 kwietnia

22

rekreacyjna

(w pozostałym czasie
w dyspozycji świetlicy)

9.00-12.00

Klub „Elfy”

 

18.00-20.00

ju-jitsu

17.30-19.30

L. Ligocka-Więch

 

19.30-20.15

Gimnastyka
dla seniorek

9.00-12.00

Klub „Elfy”

16.15-17.30
zajęcia muzyczne Oliwia

 

17.30-20.20

L. Ligocka-Więch

16.15-17.00

L. Ligocka-Więch

 

17.30-20.00

Taniec koreański

9.00-12.00

Klub „Elfy”

 

16.30-19.30

L. Ligocka-Więch

 

19.30-20.15

Gimnastyka
dla seniorek

10.30-13.00

Skrzypce

13 i 27 kwietnia

23

świetlica

12.30-18.30

świetlica

12.30-18.30

świetlica

12.30-18.30

świetlica

12.30-18.30

świetlica

12.30-18.30

świetlica

10.00-15.00

świetlica

sala 25

16.30-18.30

gabinet logopedyczny

16.30-18.30

gabinet logopedyczny

15.00-18.00

gabinet psychologiczny

16.30-19.30

gabinet logopedyczny

14.30-19.30

gabinet logopedyczny

31

historia sztuki

16.15-17.00 konsultacje

 

17.00-19.30
kurs maturalny

16.15-17.00 konsultacje

 

17.00-19.30
kurs maturalny

16.30-18.00
zajęcia plastyczne dla dzieci 6-8 lat

 

18.15-19.45
kurs przygotowawczy
do konkursu
wiedzy o sztuce

16.30-18.00
zajęcia plastyczne dla dzieci 9-11 lat

 

18.30-20.00
Akademia sztuki wykłady monograficzne

16.15-17.00 konsultacje

 

17.30-20.00
zajęcia dla olimpijczyków

32

fotograficzna

 

 

 

 

 

34 i 35

„Elfy”

8.30-12.00

Elfy

17.00-19.00

Praca domowa

8.30-12.00

Elfy

 

13-30-15-30

Monika Koc

17.00-19.00

Monika Koc

8.30-12.00

Elfy

INNE

ZZSS 2

17.30-20.30

Mażoretki

Patrycja

 

Gimnazjum 14

17.30-20.00

Mażoretki

Oliwia

ZZSS 2

16.30-18.45

Mażoretki

ZZSS 2

17.30-20.30

Mażoretki

ZZSS 2

17.00-18.45

Mażoretki

ZZSS 2

17.30-20.00

Mażoretki