kolor czarny-terminy stałe  

kolor czerwony-terminy okazjonalne  

kolor zielony-wstępna rezerwacja, wymaga potwierdzenia

SALA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

04

sala klubowa

14.00-19.00

Klub „Zdrówko”

10.00-14.00

Klub „Zdrówko”

 

18.00-20.00

Klub AA

15.00-19.00

Klub Koronki
i Haftu

(II i IV tydzień miesiąca)

 

17.00-20.00

Spotkania matek

(I, III i ew. V tydzień miesiąca)

14.00-19.00

Klub „Zdrówko”

05

kuchnia

06

siłownia

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-18.00

 

 

 

15.00-18.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-18.00

12.00-15.00

„Marzenia”

 

15.00-18.00

9.00-11.00

„Zdrówko”

 

15.00-18.00

07

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

 

17.00-20.00

„Mam marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

9.00-15.00

„Marzenia”

 

17.00-19.30

Ceramika

9.00-15.00

„Marzenia”

 

18.00-20.00

ZHR

3-4

choreografia

12.00-14.00

Teatr „Marzenia”

 

15.15-16.00

Mażoretki przedszkole

 

16.00-17.30

Warsztaty teatralne

z programu

 

17.30-19.00

Teatr „Lustro” grupa starsza

 

19.00-20.30

Mażoretki seniorki

 

15.00-18.45

Zajęcia

teatralne

 

19.00-20.00

Aerobik

9.00-10.00

Aerobik

 

15.15-16.00

Mażoretki

 

17.00-19.00

Zajęcia teatralne

 

19.00-20.00

Taniec nowoczesny

9.00-10.00

Aerobik

 

10 listopada

11.30-14.30

Chór

 

17.00-18.00

Taniec nowoczesny

 

19.00-20.00

Aerobik

9.00-10.00

10.00-11.00

Aerobik )*

 

12.00-13.30

Teatr „Marzenia” )*

 

 16.00-18.00

Mażoretki )*

 

)* dzień przeznaczony na imprezy okazjonalne. W przypadku imprezy zajęcia zostają odwołane lub przeniesione do innej sali.

9.00-15.00

Chór

K.Kozłowski

5 A

studio nagrań

15.00-20.00

Studio piosenki

17.00-20.30

Zespoły gitarowe

16.00-20.00

Studio piosenki

17.00-20.30

Zespoły gitarowe

16.00-20.00

Studio piosenki

9.00-15.00

Nagrania studyjne

5 B

reżyserka

15.00-20.00

gitary

15.00-17.00

gitary

15.00-20.00

gitary

15.00-17.00

gitary

11

muzyczna

13.00-14.00

Konsultacje

 

14.30-15.15

Orffa przygoto-wawcza

 

15.15-16.00

Konsultacje

13.00-14.30

Orffa przygoto-wawcza

 

14.30-15.30

Zajęcia indywidualne

13.45-14.45

Zajęcia indywidualne

 

15.00-16.30

Konsultacje

8.00-10.00

Konsultacje

 

14.15-15.00

Orffa II

 

16.00-17.00

Zajęcia indywidualne

 

18.45-20.15

Orffa

8.00-9.00

Konsultacje

 

13.45-14.30

Konsultacje

 

16.00-16.45

Orffa II

 

16.45-18.15

Orffa I

 

18.30-19.30

Zajęcia indywidualne

9.00-10.30

Orffa przygoto-wawcza

 

11.15-12.45

Orffa II

 

12.45-14.15

Orffa I

 

15.00-16.00

Zajęcia indywidualne

12-13

plastyczna

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola
 

16.30-19.15 młodzież starsza
i dorośli

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorga-nizowanych 

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

17.00-19.15 grupa mieszana średnia

10.00 –11.30

zajęcia dla przedszkola
 

12.30-14.00 zajęcia dla przedszkola

 

16.00-17.45 grupa młodsza

 

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorganizowa-

nych

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola
 

17.00-19.15 grupa mieszana młodsza

9.00-12.00 warsztaty dla grup zorga-nizowanych

 

12.30-14.00

zajęcia dla przedszkola

 

17.00-19.15 grupa mieszana starsza

10.30-12.45

grupa mieszana

20

językowa

15.00-20.00

JĘZYK ANGIELSKI

15.00-20.00

JĘZYK ANGIELSKI

8 i 22 października

10.00-11.30

Skrzypce

22

rekreacyjna

10.00-11.00

Klub „Elfy”

 

12.00-16.00

Świetlica

 

 14 listopada

16.00-18.00

L. Ligocka-Więch

 

18.00-20.00

ju-jitsu

12.00-16.30

Świetlica

 

17.30-19.30

L. Ligocka-Więch

11.15-12.00

Klub „Elfy”

 

 15.00-17.00

Mażoretki

 

17.15-20.00

L. Ligocka-Więch

12.00-17.00

Świetlica

 

16.15-18.00

L. Ligocka-Więch

 

18.15-20.00

Taniec koreański

12.00-16.30

Świetlica

 

16.30-19.30

L. Ligocka-Więch

8 i 22 października

10.00-13.00

Skrzypce

 

13.00-15.00

Taniec koreański

23

świetlica

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

12.00-19.00

9.00-15.00

31

historia sztuki

17.00-19.30

Przygotowanie do matury

17.00-19.30

Przygotowanie do matury

17.00-19.30

Przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Sztuce dla gimnazjalistów

18.30-20.00

Wykłady dla zaintere-sowanych

17.30-20.00

Zajęcia dla olimpijczyków

32

fotograficzna

 

 

 

 

 

 

34 i 35

Elfy

10.00-13.00

Elfy

9.00-12.00

Elfy

9.00-12.00

Elfy

SP 153

15.30-19.45       Mażoretki

ZSS 2

17.00-18.00

Mażoretki

(mamy)